Sunday 7 February 2016
Choose language:
English |
Mirëseerdhët
tek ANTEA CEMENT SH.A.
ANTEA Cement Sh.A është një nga investimet më të mëdha industriale pro-ambjentit, e realizuar në Shqipëri nga Grupi TITAN. Fabrika e re për prodhimin e çimentos e cila ndodhet pranë Fushë Krujës mund të prodhojë një total prej 1.5 milion ton çimento në vit. Funksionimi i fabrikës së re ka si qëllim jo vetëm të ulë nevojën për importimin e çimentos në vend por të nxisë, investime të reja në zhvillimin e ndërtimit dhe infrastrukturës, si dhe eksportet.