Në ANTEA Cement, ne jemi të vendosur të shfrytëzojmë pikat tona të forta, burimet dhe marrëdhëniet tona unike për të krijuar vlera të qëndrueshme për të gjithë palët tona të interesit, duke u fokusuar në përdorimin e materialeve dhe duke zhvilluar një qëndrueshmëri koherente, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.

ANTEA | Përgjegjësia Sociale e Korporatës