Punonjësit e ANTEA Cement dhurojnë gjak
23 Shtator, 2022
Antea Cement publikon Raportin Vjetor të Integruar për vitin 2022
30 Qershor, 2023

Antea Cement publikon Raportin Vjetor të Integruar për vitin 2021

ANTEA Cement publikon Raportin Vjetor të Integruar për vitin 2021, raporti i 8-të radhazi, i cili ofron një pasqyrë të performancës dhe arritjeve të shoqërisë. Raporti është çertifikuar nga audituesi i pavarur Grant Thornton Albania, me siguri të kufizuar, për prezantimin e procesit dhe rezultateve të vlerësimit të materialitetit, si dhe dhënien e informacioneve shtesë mbi performancën e qëndrueshmërisë në lidhje me çështjet mjedisore, sociale dhe të qeverisjes.

Raporti përmbush gjithashtu kriteret e nivelit të përparuar, sipas Komunikimit të Kompaktit Global të Kombeve të Bashkuara (UN) për progresin.

Raportin mund ta gjeni këtu: https://www.anteacement.com/wp-content/uploads/2022/09/Integrated-Annual-Report-2021.pdf