Antea Cement publikon Raportin Vjetor të Integruar për vitin 2021
3 Tetor, 2022
TITAN zbulon identitetin e ri vizual, në përputhje me ambiciet, qëllimin dhe vlerat e kompanisë
11 Mars, 2024

Antea Cement publikon Raportin Vjetor të Integruar për vitin 2022

ANTEA Cement publikon Raportin Vjetor të Integruar për vitin 2022, raporti i 9-të radhazi, i cili ofron një pasqyrë të performancës dhe arritjeve të shoqërisë. Raporti është certifikuar nga audituesi i pavarur Grant Thornton Albania, me siguri të kufizuar, për prezantimin e procesit dhe rezultateve të vlerësimit të materialitetit, si dhe dhënien e informacioneve shtesë mbi performancën e qëndrueshmërisë në lidhje me çështjet mjedisore, sociale dhe të qeverisjes.

Raporti përmbush gjithashtu kriteret e nivelit të përparuar, sipas Komunikimit të Kompaktit Global të Kombeve të Bashkuara (UN) për progresin.

Raportin mund ta gjeni këtu: https://www.anteacement.com/wp-content/uploads/2023/07/Antea-Report-Final-IAR-2022.pdf