TITAN Group është një prodhues ndërkombëtar i çimentos dhe materialeve të ndërtimit që synon t’i shërbejë nevojave të njerëzve, teksa kontribuon në rritjen e qëndrueshme, me përgjegjësi dhe integritet. Grupi ka fabrika prodhimi të çimentos në 10 shtete dhe është i pranishëm në më shumë se 15 shtete. Me një kapacitet vjetor prodhues prej 27 milion tonë metrikë çimento dhe materiale çimentoje, kompania aktualisht punëson rreth 5,500 njerëz në të gjithë botën. Aktiviteti i biznesit të Grupit përfshin prodhimin, transportimin dhe shpërndarjen e çimentos, betonit, agregateve, llaçit dhe materialeve të tjera të ndërtimit. Ne krijojmë vlera përmes shndërrimit të lëndëve të para në produkte ndërtimi, shpërndarjen e tyre për klientët tanë dhe ofrimin e shërbimeve të lidhura, duke u shërbyer njerëzve dhe nevojave të tyre për strehim dhe infrastrukturë të sigurt, të qëndrueshme, elastike dhe të përballueshme. Duke iu bashkuar në mënyrë aktive partneriteteve globale dhe organizatave ndërkombëtare, ne synojmë që të adresojmë sfidat globale të qëndrueshmërisë, në kuadrin e praktikave të Kombeve të Bashkuara për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, të vendosura për vitin 2030. Grupi është një anëtar i Kompleksit Global të Kombeve të Bashkuara (UNGC), një anëtar kryesor i CSR Europe, Këshillit Botëror të Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm (WBCSD) dhe Shoqatës Globale të Çimentos dhe Betonit (GCCA). Kompania mëmë e Grupit është TITAN Cement International (TCI), një kompani Belge e renditur në Euronext Bruksel, Euronext Paris dhe Tregun e Bursës në Athinë.

OBJEKTIVAT E QEVERISJES

Titan synon të rritet si një prodhues çimentoje në nivel multi-rajonal, vertikalisht i integruar, duke kombinuar shpirtin sipërmarrës dhe përsosmërinë operative. Njëkohësisht duke marrë në konsiderate dhe duke respektuar njerëzit, shoqërinë dhe mjedisin.


PRIORITETET STRATEGJIKE

Për të arritur objektivat e qeverisjes, kompania fokusohet në katër prioritete strategjikë:

Diversifikimi Gjeografik

Shtrirja e aktivitetit financiar të Grupit përmes blerjeve dhe zhvillimit të hapësirave të gjelbërta në tregje të reja tërheqëse, duke synuar kështu diversifikimin e bazës tonë të fitimeve dhe lehtësimin e varësisë në disa tregje.

Përmirësim i vazhdueshëm i konkurrueshmërisë

Ne ofrojmë mënyra të reja efikase në të gjithë biznesin tonë për të ulur kostot dhe për një konkurrencë sa më efektive ,duke zbatuar zgjidhje dixhitale në të gjithë zinxhirin e vlerës tonë.

Integrimi vertikal

Shtrirja e Grupit në sektorë të tjera produktesh në zinxhirin e vlerave të çimentos; për t’i shërbyer më mirë klientëve tanë dhe për të krijuar mundësi të reja fitimi.

Qëndrueshmëria, me fokus në mjedis dhe shoqëri

Ne zvogëlojmë gjurmën tonë mjedisore, me fokus në dekarbonizimin dhe biodiversitetin.
Ne kujdesemi dhe zhvillojmë punonjësit tanë, dhe nxisim bashkëpunime konstruktive me komunitetet tona fqinje dhe palët e tjera të interesit.

Shtrirja Gjeografike Operacionale e Grupit TITAN

Grupi ka fabrika të prodhimit të çimentos në 10 shtete dhe është i pranishëm në më shumë se 15 shtete.
Titan Group Placeholder
Titan Group