Programi “Higjiena në shkollë”,nisma më e re e ANTEAs
4 Mars, 2020
Grupi TITAN Cement publikon Raportin e Integruar Vjetor për vitin 2019
14 Prill, 2020

Siguria e punonjësve tanë, familjeve të tyre dhe komunitetit ka qenë gjithmonë përparësia jonë më e lartë këtu në ANTEA Cement

Siguria e punonjësve tanë, familjeve të tyre dhe komunitetit ka qenë gjithmonë përparësia jonë më e lartë këtu në ANTEA Cement. Në kuadër të zhvillimeve të fundit rreth COVID-19, ne po veprojmë në përputhje me rrethanat duke ndjekur të gjitha rregullat e higjienës profesionale dhe direktivave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Ministrisë të Shëndetësisë dhe autoritetet e tjera qeveritare, por jo vetëm. Në të njëjtën kohë, ne jemi duke përshtatur planet e vazhdimësisë së biznesit tonë për të minimizuar ndikimin në biznesin tonë dhe tek klientët tanë, dhe për t’i mbajtur operacionet tona aktive. Ekipi ANTEA po monitoron vazhdimisht të gjitha udhëzimet e fundit në mënyrë që të adaptojë operacionet tona dhe të informojmë punonjësit dhe palët e interesuara.
Secili nga ne mund të kontribuojë duke qëndruar i shëndetshëm dhe i sigurt, duke qenë pozitiv, duke vepruar me përgjegjësi, duke mbështetur biznesin dhe kolegët tanë.