Sy të Shëndetshëm për një Arsim të Suksesshëm
18 Tetor, 2017
I-Pallets | Edukim dhe Ndërgjegjësim mbi ripërdorimin dhe riciklimin e materialve
15 Dhjetor, 2017

ANTEA Cement publikon Raportin Vjetor të Qëndrueshmërisë 2016

ANTEA Cement ka publikuar Raportin e tretë Vjetor të Qëndrueshmërisë për vitin 2016, i cili përmban informacione financiare, mjedisore, të përformancen sociale dhe të qeverisjes së kompanisë. Raporti jep informacion dhe prova se si qëndrueshëria është një pjesë e rëndësishme e qasjes së ANTEAs kundrejt biznesit. Motoja themelore e këtij raporti ‘’Ndërtojmë të ardhmen së bashku’’ nxjerr në pah përkushtimin e kompanisë për të siguruar qëndrueshmëri në rrugën drejt përmirësimit të vazhdueshëm. Raporti mbi qëndrueshmërin i lejon organizatat të konsiderojnë ndikimin e një game të gjerë çështjesh, duke i bërë ato më transparente rreth rreziqeve dhe mundësive që hasin.

Versionin e plotë të raportin mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:
https://www.anteacement.com/wp-content/uploads/publications/antea-reports/antea-report-2016-alb.pdf