Një vit nga Pakti për Rininë
11 Janar, 2017
Grupi TITAN publikoi Raportin e Integruar Vjetor 2016
28 Mars, 2017

Fushata LOTOTO

Fushata LOTOTO u lançua nga Divizioni i Shëndetit dhe Sigurisë̈ të Grupit TITAN. Ne tek ANTEA kemi ndërmarrë një seri me nisma për ndërgjegjësimin me punonjësit tanë. Qëllimi kryesor I fushatës LOTOTO është forcimi i ndërgjegjësimit për aplikimin e procedurës LOTOTO në mënyrë rigoroze dhe nevoja për mos ta tejkaluar kët ëmekanizëm për të gjithë̈ punonjësit e fabrikës. ANTEA filloi fushatën në Janar 2017, me një video ndërgjegjësuese e cila përmban mesazhe të rëndësishme për punonjësit tanë, për ndjekjen dhe zbatimin e procedurës LOTOTO