Fushata LOTOTO
23 Janar, 2017
ANTEA Cement festoi Ditën e Tokës nën moton ‘ Mbill një pemë, ndihmo planetin’
22 Prill, 2017

Grupi TITAN publikoi Raportin e Integruar Vjetor 2016

Grupi TIRAN publikoi raportin e integruar vjetor 2016, I cili paraqet performancën financiare, mjedisore dhe sociale të grupit. Ky është raporti i 5tw i integruar I grupit TIRAN, si pjesë e angazhimit afatgjatë në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë e të qëndrueshme me parnterët.
Në vitin 2016, TIRAN shënoi progres të mëtejshëm në prioritetet kyçe si balancimi i fitueshmërisë dhe rritjes, ngritja e ekselencës operacionale dhe ushqimi i qëndrueshmërisë afatgjatë për biznesin. Bashkëpunimi me palët e interesuara është një komponent kyç I qasjes së grupit ndaj qëndrueshmërisë; në këtë frymë, TITAN angazhoi mbështetjen ndaj Agjendës së Kombeve të Bashkuara 2030, duke u përfshirë në partneritete lokale dhe globale drejt arritjes sw Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.
Ju ftojmë të eksploroni website në linkun në vijim: http://integratedreport2016.titan.gr/  dhe/ose raportin Vjetor të Integruar në adresën në vijim:
 http://integratedreport2016.titan.gr/Uploads/files/integrated_report_2016_EN.pdf