Në bashkëpunim me strukturat e komunitetit lokal në fshatin Borizana, ANTEA Cement mori kërkesën për mbështetje në rindërtimin e infrastrukturës së përgjithshme të qendrës shëndetësore rajonale në fshatin Borizana. Duke pasur parasysh rëndësinë e saj si një burim kryesor i ofrimit të shërbimeve shëndetësore për banorët e këtij komuniteti dhe mungesës së kushteve adekuate për shërbime cilësore për qytetarët, ANTEA Cement mobilizoi burimet e nevojshme për të mbështetur komunitetin duke investuar në përmirësimin e këtij objekti. Punimet e rindërtimit u finalizuan në shkurt të vitit 2018. Qendra e re shëndetësore rajonale e Borizanës tani funksionon plotësisht me një godinë të rinovuar, pas mbështetjes bujare të ANTEA Cement dhe bashkëpunimit të frytshëm me strukturat e komunitetit të fshatit.