Vreshtat e ANTEAs
17 Qershor, 2016
Dita Ndërkombëtare e Standardeve
14 Tetor, 2016

Grupi TITAN publikon Raportin e Integruar Vjetor 2015

Grupi TITAN ka publikuar Raportin e Integruar Vjetor për 2015, i cili përmban informacione rreth rezultateve financiare, si dhe rreth përformancës sociale dhe mjedisore, duke reflektuar faktin se format e qëndrueshmërisë janë një pjesë thelbësore e qasjes së TITAN kundrejt biznesit. Tema e raportit ‘’Pozicionimi për rritje të qëndrueshmërisë’’ nxjerr në pah përkushtimin e Grupit TITAN për të rritjen e qëndrueshmërisë nëpërmjet rritjes së kapaciteteve dhe burimeve të duhura për të arritur suksese në të ardhmen. Pavarësisht situatës ekonomike globale, strategjia jonë dhe përkushtimi ndaj vlerave dhe parimeve tona e kanë forcuar biznesin dhe kanë krijuar një plan strategjik për vitet në vijim.
Ju ftojmë të eksploroni se si i krijuam vlerat tona, në rritjen e qëndrueshme të 2015, që gjenden në faqen e internetit të ANTEAs, nën seksionin Lajme dhe Media (publikime) ose duke u konsultuar me raportin online në këtë link.