Grupi TITAN investon në Brazil
30 Prill, 2016
Grupi TITAN publikon Raportin e Integruar Vjetor 2015
13 Korrik, 2016

Vreshtat e ANTEAs

Punonjësit e ANTEAs dolën në vreshtat jashtë godinës së fabrikës për të mbledhur rrush. Ky lloj aktiviteti nënvizon rendësinë e kuptimit të kulturës ‘’si të jemi më produktivë’’ dhe diskutimet për idenë e mbjelljes së tipeve të ndryshme të bimëvei në territorin e fabrikës dhe për ti shfrytëzuar ato për kantinën. Rrushi është larë dhe shpërndarë tek punonjësit gjatë orarit të drekës dhe darkës.
ANTEA do të vazhdojë të implementojë projekte të qëndrueshme brenda territorit të saj si një praktikë e mirë, nën moton ‘’Ne nuk prodhojmë vetëm çimento, por edhe rrush’’.