Të mësojmë mbi Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm
8 Prill, 2022
Mënyrat e shëndetshme të jetesës në shkollë
26 Prill, 2022

Raporti Vjetor i Integruar i TITAN Group për vitin 2021

Dëshirojmë t’ju njoftojmë se kemi publikuar Raportin Vjetor të Integruar të TITAN Group për vitin 2021 , i cili vendos theksin tek situata financiare e Grupit, si dhe tek performanca mjedisore, sociale dhe qeverisëse. Raporti mund të shkarkohet këtu.
Në 2021, TITAN gjeneroi të ardhura rekord dhe është në rrugën e duhur për të arritur objektivat e ESG për vitin 2025 dhe më tej, pasi ka arritur të bëjë përparim të prekshëm në fushat kryesore: dekarbonizim dhe dixhitalizim, mjedis pune që mundëson rritjen, impakt lokal pozitiv dhe burime të përgjegjshme.