LAJME

28 Mars, 2017

Grupi TITAN publikoi Raportin e Integruar Vjetor 2016

Grupi TIRAN publikoi raportin e integruar vjetor 2016, I cili paraqet performancën financiare, mjedisore dhe sociale të grupit. Ky është raporti i 5tw i integruar I […]
23 Janar, 2017

Fushata LOTOTO

Fushata LOTOTO u lançua nga Divizioni i Shëndetit dhe Sigurisë̈ të Grupit TITAN. Ne tek ANTEA kemi ndërmarrë një seri me nisma për ndërgjegjësimin me punonjësit […]
11 Janar, 2017

Një vit nga Pakti për Rininë

Në vitin 2015, Grupi TITAN ofroi një total prej 432 internshipe dhe angazhoi më shumë se 53 partneritete me organizata akademike ose fondacione arsimore. U hartëzua […]