13 Shtator, 2021

Fuqizimi Profesional i të rinjve

ANTEA Cement në partneritet me Rrjetin e Profesionistëve të Rinj, organizuan programin “Fuqizimi Profesional i të Rinjve”, i cili konsistonte në trajnime për aftësitë e buta […]
3 Shtator, 2021

Shkolla Verore për nxënësit e komunitetit

Një nga programet me qëndrueshmëri më afatgjate në komunitet është pikërisht Shkolla Verore, e cila zhvillohet në shkollat e komunitetit për nxënësit e zonës ku ANTEA […]
12 Gusht, 2021

Antea Cement publikon Raportin Vjetor të Integruar për vitin 2020

ANTEA Cement publikon Raportin Vjetor të Integruar për vitin 2020, raporti i 7-të radhazi, i cili ofron një pasqyrë të performancës dhe arritjeve të shoqërisë. Raporti […]