LAJME

6 Qershor, 2019

Vizitë studimore e studentëve të Universitetit Politeknik të Tiranës në fabrikë

Një grup studentësh të Universitetit Politeknik të Tiranës, dega Master pë Inxhinieri Materiale zgjodhën ambientet e kompanisë Antea Cement për të mësuar mbi produktin e çimentos […]
23 Maj, 2019

Prezantimi i Studimit mbi Përgjegjësinë Sociale të Korporatës në Shqipëri

Si një udhërrëfyes mbi zbatimin e praktikave më të mira të Aktiviteteve me Përgjegjësi Sociale, ANTEA Cement, në bashkëpunim me organizatën ACIT zhvilloi një tryezë pune […]
28 Mars, 2019

Grupi TITAN ka publikuar Raportin e saj të Integruar të vitit 2018, i cili përshkruan ecurinë financiare, mjedisore dhe sociale të Grupit.

Grupi TITAN ka publikuar Raportin e saj të Integruar të vitit 2018, i cili përshkruan ecurinë financiare, mjedisore dhe sociale të Grupit.