15 Dhjetor, 2017

I-Pallets | Edukim dhe Ndërgjegjësim mbi ripërdorimin dhe riciklimin e materialve

Pas një planifikimi dhe një analize të situatës së riciklimit, ripërdorimit e transformimit të mbetjeve në objekte për përdorime alternative, organizata DeP, falë mbështetjes së ANTEA […]
20 Nëntor, 2017

ANTEA Cement publikon Raportin Vjetor të Qëndrueshmërisë 2016

ANTEA Cement ka publikuar Raportin e tretë Vjetor të Qëndrueshmërisë për vitin 2016, i cili përmban informacione financiare, mjedisore, të përformancen sociale dhe të qeverisjes së […]
18 Tetor, 2017

Sy të Shëndetshëm për një Arsim të Suksesshëm

Në kuadër të Plan Veprimit të PSK për 2017, ANTEA Cement finalizoi projektin ‘’Sy të Shëndetshëm për një Arsim të Sukseshëm’’ me një ceremoni të organizuar […]